Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur biedt een kader voor goed bestuur en toezicht bij culturele organisaties. Verantwoordelijke bestuurders laten door toepassing van deze code zien dat zij zich conformeren aan de standaarden voor goed bestuur in de cultuursector. Bruis Maastricht onderschrijft deze Governance Code Cultuur

De organisatie Bruis Maastricht bestaat uit een bestuur, een festivaldirecteur met een management team en veel vrijwilligers. De directeur en de leden van het MT werken beperkt bezoldigd. Het besturingsmodel van Bruis Maastricht is het “bestuur-model”. Dit is vooralsnog, gezien de omvang van de organisatie, een bewuste keuze.

De organisatie Bruis Maastricht bevindt zich op dit moment in een transitiefase. Een profielschets voor het bestuur moet nog worden vastgesteld. Dit heeft ook invloed op de samenstelling van het bestuur.

Bruis Maastricht vindt het belangrijk dat het bestuur als geheel is toegerust is om naast de kerntaak om de organisatie mede vorm te geven, ook de financiële en operationele uitvoering bewaakt kan worden.

De samenstelling van het bestuur past bij de missie en doelstellingen van Bruis Maastricht. Het bestuur is bij voorkeur divers samengesteld, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring. Bij de samenstelling is rekening gehouden met een “diverse samenstelling”. In de snelheid waarmee tot op dit moment gewerkt is, heeft dit echter (nog) niet geleid tot de gewenste diversiteit.

Het bestuur van Bruis Maastricht bestaat uit vier leden, die in gezamenlijkheid beschikken over kerncompetenties m.b.t.

  • deskundigheid op artistiek inhoudelijk terrein
  • ondernemerschap en de daarbij horende risico’s;
  • fondsenwerver/sponsoring;
  • werkgever/manager;
  • juridische achtergrond en/of gevoel voor formele aspecten aan de processen binnen de organisatie.

Samenstelling van het bestuur en relevante (neven)functies

Jim M. Janssen (1967)
Voorzitter, inhoudelijk, processen

Lon Cimmermans (1961)
Lid, ondernemer, fundraising, communicatie

Danny Zonneveld
Lid, financieel deskundige

Guido van den Boorn
Lid, inhoud en strategie, processen

Het bestuur van Bruis Maastricht onderzoekt de mogelijkheid en noodzaak van een bestuursuitbreiding in relatie tot de gewenste “diverse samenstelling. Er zijn momenteel geen vacatures. Het bestuur wil echter een uitzondering maken voor mensen die (mede) zorg dragen voor de gewenste diversiteit binnen het bestuur als het onderzoek hiervoor aanleiding geeft

Beleidsplan
Het beleidsplan moet nog worden vastgesteld.

Meer informatie over de Governance Code Bestuur vindt je op www.governancecodecultuur.nl/