LUWTENs muziek staat gelijk aan een hoognodig blokje om om je hoofd leeg te maken. Een kalme ruimte om percepties van verschil en gelijksoortigheid een juiste plaats te geven. Door de liedjes op haar sensationele popdebuut, stelt de Nederlandse creatieve duizendpoot Tessa Douwstra de verlegen persoon gerust, die de moed verzamelt om zich terug te trekken. De persoon die liever alle interacties, keuzes en dromen op haar eigen gewenste tempo afweegt.


LUWTEN’s music encapsulates that sometimes much-needed stroll around the block to clear your mind. A tranquil space to properly arrange perceptions of difference and similarity. Through the songs on her sensational pop debut, Dutch creative jack-of-many-trades Tessa Douwstra emboldens the shy person who musters the courage to do as they please and withdraw. The person who’d rather consider all interactions, choices and dreams at his or her own desired pace.

© Bruis Maastricht