NL

Yes, Please!
Marres Mobiel en Stichting Nieuwe helden brengen in het voorjaar van 2020 een ode aan de erotische fantasie met de tentoonstelling ‘Yes, Please!’.

Nancy Friday publiceerde in 1973 het baanbrekende ‘My Secret Garden’waarin zij interviews publiceerde met vrouwen over hun seksuele fantasieën. Het boek veroorzaakte veel opschudding, misschien wel deels vanwege het feit dat de seksuele fantasie veelal als een mannelijk gegeven werd gezien. Bijna 50 jaar later lijkt het erop dat met Internet porno en een vrije moraal geen taboe meer op seksuele fantasie bestaat. Toch wordt er in de media slechts zeer sporadisch aandacht aan besteed.

Het team van het multidisciplinaire theatergezelschap de Nieuwe Helden begon anderhalf jaar geleden een onderzoek naar de moderne seksuele fantasie.  Ze reisden met de caravan Bolleke (uitgerust met audioapparatuur) langs festivals en interviewden honderden mensen. De interviews bieden een zeldzaam inzicht in de moderne seksuele fantasie. Ze tonen de rijkdom van de menselijke verbeelding, maar ook de wijze waarop deze zich soms slecht verhoudt met geldende normen.

Wil jij jouw erotisch verhaal delen?

Caravan Bolleke reist af naar het festivalterrein van Bruis. Het team van Stichting Nieuwe Helden komt ook hier erotische verhalen verzamelen. Al die verhalen worden opgeslagen in een grote database die uiteindelijk de basis vormt voor de tentoonstelling ‘Yes, Please!’. Durf jij het aan?

EN

Yes, Please!
In the spring of 2020, Marres Mobiel and the New Heroes Company will be presenting an ode to erotic fantasy with the exhibition ‘Yes, Please!’.

In 1973, Nancy Friday published the ground-breaking ‘My Secret Garden’, in which she published interviews with women about their sexual fantasies. The book caused quite a stir, perhaps partly because sexual fantasy was often seen as a male phenomenon. Almost 50 years later, with the arrival of porn on the Internet and free morals, it seems that sexual fantasy is no longer a taboo subject. And yet, it still only receives very sporadic coverage in the media.

A year and a half ago, the team at the multidisciplinary theatre company the New Heroes started researching modern sexual fantasy. They travelled with the Bolleke caravan (equipped with audio equipment) to festivals and interviewed hundreds of people. These interviews offer a rare insight into modern sexual fantasy. They show the richness of the human imagination, but also the way in which it sometimes strays away from accepted norms.

Want to share your erotic story?

The Bolleke caravan will also be at the Bruis festival! The New Heroes Company team will be onsite to collect your erotic stories. All these stories are stored in a large database that ultimately forms the basis for the ‘Yes, Please!’ exhibition. Do you dare to share?