NL

Villagers is één van de best bewaarde geheimen uit het Ierse muzieklandschap. De band debuteerde in 2010 met ‘Becoming A Jackal’. O’Brien presenteerde toen zijn project nog als een eenmansband met een eerder minimalistische sound.

 

Album na album werd de sound van Villagers meer gedefinieerd en klonk het steeds lijviger en minder desolaat. Was ‘Darling Arithmetic’ het opstapje, dan is zijn nieuwste ‘The Art Of Pretending To Swim’ de overtreffende trap.

 

Villagers opent de deur voor elektronische elementen, zoals hier en daar een beat, samples (stemmen, geluiden) en loops. Maar meer nog dan die elektronica, zijn het koper- en houtblazers, strijkers en breed uitwaaierende toetsenpartijen die het nieuwe album kleur geven.

 

EN

Villagers is one of the best kept secrets in the Irish music landscape. The band debuted in 2010 with ‘Becoming A Jackal’. O’Brien presented his project as a one-man band with a rather minimalistic sound.

 

Album after album the sound of Villagers was more defined and it sounded more and more slender and less desolate. If ‘Darling Arithmetic’ was the stepping stone, then his latest The Art Of Pretending To Swim is the superlative.

 

Villagers opens the door for electronic elements, such as a beat, samples (voices, sounds) and loops here and there. But even more than the electronics, it’s brass and woodwinds, strings and wide spreading keyboards that give colour to the new album.