Tijdens het weekend van 31 augustus en 1 september barst het culturele seizoen weer los in Maastricht. Voor Kumulus, het Natuurhistorisch Museum Maastricht en Centre Céramique een mooie gelegenheid om het publiek te trakteren op een fantastisch feest van dans, muziek, theater, beeldende kunst, cultureel erfgoed, boeken en performances. Voor iedereen die op een relaxte en vrijblijvende manier wil genieten van veel moois, staan ze het hele weekend op de Stadsweide in het vernieuwde Frontenpark. Daar verzorgen ze samen met verschillende partners een spectaculair workshopprogramma in de DIY-zone ‘Club Zeibaor’

 

De Boekenhoek

Mini-muziek 2,5 – 4 jaar
Muziek maken, luisteren, voelen en beleven voor de allerkleinste muzikantjes van 2,5 tot 4 jaar. Op speelse wijze wordt kennisgemaakt met de bouwstenen van muziek: melodie, ritme, dynamiek, klankkleur, tempo en … stilte. Iedereen kan op eigen tempo deelnemen, ontdekken en genieten. Tijdens deze workshop kan je kind vrijblijvend kennismaken met onze nieuwe cursus. Let op: ouders hoeven niet mee te doen; de kinderen gaan onder begeleiding van onze docent aan de slag.
12.00 – 12.30 uur

Tableaux vivants
Dive into a painting by Hieronymus Bosch and meet his strange and funny figures – and even become one of those characters yourself! Take your place in a temporary, living painting.
16.00 – 17.00 PM

 

Muzieknest

Instrumenten Challenge
Speurtocht met allerlei leuke opdrachten gekoppeld aan diverse muziekinstrumenten. Lukt het jou om de route volledig af te leggen en ze allemaal te proberen?
12.00 – 14.30 uur

DJ-yourself 12+
Altijd al eens willen ervaren hoe het is om als DJ te werken? Of je eigen tracks willen maken? Dat kan vandaag tijdens de DJ&Producing workshop. Kijk mee met onze jonge, maar ervaren producers en ontdek welke beats jij kunt maken.
15.00 – 17.00 uur

 

Kunstkot

Kunst & Techniek – Design je eigen tasje 6+
Bruis meets Kumulus in deze toffe tasjes remake workshop! Maak jouw eigen toffe Bruis -tasje samen met een docent van Kumulus.
12.00 – 14.30 uur

Fashion Freak 6+
Laat je meeslepen door deze speciale performance! Je gaat op een unieke manier aan de slag met Fashion & Kunst. Doe mee met deze performance workshop en ervaar Fashion zoals nooit tevoren. Become a real Fashionfreak!
15.00 – 17.30 uur

 

Creacrib

Mini-muziek 4+
Ook jonge ‘herriemakers’ van 4 tot 6 jaar kunnen muziek komen maken bij Kumulus. We gaan aan de slag met zang, dans, instrumentjes en verkennen allerlei soorten muziek. Doe mee en geniet! Let op: ouders hoeven niet mee te doen; de kinderen gaan onder begeleiding van onze docent aan de slag.
12.00 – 12.30 uur

Action painting extreme 12+
We gaan samen aan de slag met actionpainting & we leren het van de meester: Yves Klein! We proberen verschillende technieken. Action painting staat immers bekend om o.a. zijn dripping techniek maar vandaag gaan we ook rennen en duiken zoals Yves Klein dat deed. Het wordt een abstract kunstwerk waarbij we uitgaan van emotie.
13.00 – 13.30 uur

Theaterworkshop volwassenen: Vertel het aan de wind
Met de windtelefoon kunnen mensen midden in het Tsunami gebied in Japan bellen met overledenen. Het is duidelijk zichtbaar dat de telefoon niet verbonden is, maar het gevoel dat de wind, die daar stevig waait, hun woorden naar hun overleden dierbaren brengt biedt troost. Wij gaven dit verhaal vorm door ons te verhouden tot eigen verhalen en stenen in alle vormen en maten van kiezelsteen tot zwerfkei. We zochten naar het beeldverhaal van elke afzonderlijke steen. Kom jij samen met een aantal ervaringsdeskundigen van de 18+ groep van Kumulus, te midden van het bruisende festivalterrein, tot een moment van verstilling, ergens tussen hemel en aarde?
14.00 – 14.30 uur

Schaaldieren: schildpad 6+
Een walvis is groot, dat weet iedereen. Maar hoe groot precies? En hoe meet je die? Hoeveel dolfijnen passen er in een walvis? Hoeveel kwallen? Hoeveel krabben? In deze workshop gaan we een sjabloon van een walvis vullen met tekeningen van allerlei zeedieren ‘op schaal’.
15.00 – 15.30 uur

Tableaux vivants
Duik in een schilderij van Hiëronymus Bosch en maak kennis met zijn vreemde en grappige figuren. Wordt zelf zo’ n bizar personage en zoek je plek in een tijdelijk, levend schilderij.
16.00 – 17.00 uur

 

Art Box

Instrumenten Challenge
12.00 – 14.30 uur

Art Box
In deze artbox zie je wat er het hele festivalweekend aan art gemaakt werd.
14.30 – 17.45 uur

 

CinemArea

Instrumenten Challenge
12.00 – 14.30 uur

 

Blackbox

Hidden Moonwalk Dance 12+
Altijd al de moonwalk willen leren? Dit is je kans! Dans deze knotsgekke dark-side-of-moonwalk onder begeleiding van een ervaren docent van Kumulus en laat een spoor achter van fluoriserende verf. Een filmpje maken voor het thuisfront is uiteraard geen probleem. This is it!
12.00 – 15.30 uur

 

EN

De Boekenhoek

Mini music 2,5 – 4
A great opportunity for the youngest musicians (from ages 2.5 to 4) to make, listen to, feel and experience music! This workshop introduces the little ones to the building blocks of music: melody, rhythm, dynamics, timbre, tempo, and … silence Everyone can participate, discover, and enjoy at their own pace. During this workshop your child can experience our new course – for free, no strings attached! Note: parents do not have to participate. The children will be supervised throughout the workshop by our teacher.
12.00 – 12.30 PM

Tableaux vivants
Dive into a painting by Hieronymus Bosch and meet his strange and funny figures – and even become one of those characters yourself! Take your place in a temporary, living painting.
16.00 – 17.00 PM

 

Muzieknest

Instrument challenge
A treasure hunt packed full with all kinds of fun tasks involving various musical instruments. Will you manage to complete the route and try them all?
12.00 – 14.30 PM

DJ yourself 12+
Always wanted to find out what it’s like to be a DJ? Or have you ever wanted to lay down your own tracks? Well, you can do all that during the DJ&Producing workshop! Join our young but experienced producers and discover what beats you can make.
15.00 – 17.00 PM

 

Kunstkot

Design your own bag 6+
Bruis meets Kumulus in this cool bag-making workshop! Make your own Bruis bag with a little help from a Kumulus teacher.
12.00 – 14.30 PM

Fashion Freak 6+
Let yourself be carried away by this special performance! A unique way to experience Fashion & Art. Join in this performance workshop and experience fashion like never before. Become a real Fashion Freak!
15.00 – 17.30 PM

 

Creacrib

Mini music 4+
Young ‘treble-makers’ aged 4 to 6 can also drop by Kumulus to make some music. During this workshop we’ll be singing, dancing, playing instruments and exploring all kinds of music. Come join us for some musical fun! Note: parents do not have to participate. The children will be supervised throughout the workshop by our teacher.
12.00 – 12.30 PM

Extreme action painting 12+
Together we’ll be creating our very own action paintings and learning from the master, Yves Klein! We’ll be trying out all different kinds of techniques. Action painting is well-known for its dripping technique, but today we’ll also be running and diving like Yves Klein. We’ll be taking an emotion and using it to create an abstract work of art!
13.00 – 13.30 PM

Theatre workshop for adults: Tell it to the wind
The wind phone allows people in the middle of the tsunami area in Japan to call the deceased. The phone is clearly disconnected, but it is comforting to feel that the wind – which is strong there – delivers their words to their deceased loved ones. We put our own twist on this story by relating to our own stories and stones in all shapes and sizes, from pebbles to boulders. We went in search of the visual story of each individual stone. Will you join a number of experts from the 18+ Kumulus group, in the middle of the bustling festival grounds, for a moment of stillness, somewhere between heaven and earth?
14.00 – 14.30 PM

Crustaceans: the turtle 6+
Whales are big, everyone knows that. But how big exactly? And how do you measure them? How many dolphins can fit in a whale? How many jellyfish? How many crabs? In this workshop, we will be filling a template of a whale with to-scale drawings of all kinds of marine animals.
15.00 – 15.30 PM

 

Art Box

Instrument Challenge
12.00 – 14.30 PM

Art Box
In the artbox you can check out some of the works of art that were created during the festival weekend.
14.30 – 17.45 PM

 

CinemArea

Instrument Challenge
12.00 – 14.30 PM

 

Blackbox

Hidden Moonwalk Dance 12+
Always wanted to learn how to do the moonwalk? This is your chance! Learn how to do this crazy dark-side-of-moonwalk from an experienced Kumulus teacher and leave a trail of fluorescent paint behind you. And why not film yourself doing the dance to show your friends and family? This is it!
12.00 – 15.30 PM